Náš tým

Mgr. Jan Poláček, advokát

(linked-in; www)

Hlavní specializace:
Trestní právo
Správní právo (přestupky)
Rodinné právo
Obchodní právo
Občanské právo
Soudní spory

Členství:
Česká advokátní komora (evidenční číslo 14237)
Unie obhájců ČR

Mgr. Jan Poláček má všeobecnou právní praxi. V současnosti se věnuje především trestnímu právu, řešení přestupků, rodinnému právu (včetně mezinárodních rozvodů) a občanskoprávním sporům. Ve spolupráci s kolegyněmi zajišťuje komplexní právní servis pro firmy a start-upy: od založení společnosti, přes smlouvy po řešení obchodních sporů.

Jan Poláček má bohatou praxi: pracoval jak pro velkou mezinárodní kancelář, tak v menších specializovaných advokátních kancelářích. Během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracoval v přední advokátní kanceláři, kde získal zkušenosti s korporátním právem. Když v roce 2008 studium úspěšně dokončil, nastoupil jako koncipient do advokátní kanceláře, kde se pod vedením JUDr. Prokopa Beneše věnoval zejména trestní obhajobě, konkurznímu právu a právu nemovitostí. V roce 2010 začal pracovat pod vedením JUDr. Petra Topinky, především v oblasti trestního práva, rodinného práva, občanského práva (včetně práva nemovitostí a práva na ochranu osobnosti) a obchodního práva. Po složení advokátních zkoušek v roce 2012 založil vlastní advokátní kancelář a v roce 2016 spolu s kolegyněmi založil Advokátní kancelář Poláček Tryznová & Prudlová.

Jan Poláček je členem Unie obhájců ČR a České advokátní komory. Jeho evidenční číslo ČAK je 14237.

Právní služby poskytuje v češtině a angličtině. Mluví i francouzsky a španělsky.

Více na www.janpolacek.cz

Mgr. Hana Tryznová, advokátka

(linked-in; www)

Upozornění:
Hana Tryznová je do konce roku 2020 na rodičovské dovolené a její agendu přebírají kolegové advokáti Veronika Prudlová a Jan Poláček. Neváhejte se na ně obrátit.

Hlavní specializace:
Rodinné právo
Občanské právo, právo nemovitostí
Obchodní právo
Smlouvy
Soudní spory

Členství:
Česká advokátní komora (evidenční číslo 14765)
Unie rodinných advokátů

Mgr. Hana Tryznová má všeobecnou právní praxi. Zabývá se zejména každodenním právem, jako je právo rodinné, právo občanské a právo nemovitostí, včetně souvisejících soudních sporů.

Během studia práv na Karlově univerzitě začala pracovat v advokátní kanceláři JUDr. Petra Topinky a po složení státních zkoušek zde nastoupila jako advokátní koncipientka. Získala zde všeobecnou právní praxi a postupně se začala zaměřovat na občanské právo, právo nemovitostí a na rodinné právo včetně problematiky mezinárodních rozvodů. Cenné zkušenosti získala i v oblasti obchodního práva a insolvenčního řízení. Po složení advokátních zkoušek založila vlastní advokátní praxi a krátce na to s kolegy založila advokátní kancelář Poláček, Tryznová & Prudlová.

Mgr. Hana Tryznová je členkou Unie rodinných advokátů a České advokátní komory. Její evidenční číslo je 14765.

Právní služby poskytuje v češtině a angličtině.

Více na www.aktryznova.cz

Mgr. Veronika Prudlová, advokátka

(linked-in; www)

Specializace:
Obchodní a korporátní právo
Občanské právo, právo nemovitostí
Právo na ochranu osobnosti
Smlouvy
Soudní spory

Členství:
Česká advokátní komora (evidenční číslo 10381)

Mgr. Veronika Prudlová (roz. Mikšíčková) má všeobecnou právní praxi. Specializuje se na obchodní a občanské právo, včetně práva nemovitostí. Řeší smlouvy i soudní spory. Poskytuje komplexní právní servis firmám, družstvům a neziskovým organizacím.

Veronika Prudlová nastoupila do advokacie jako advokátní koncipientka po vystudování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2001. V roce 2004 složila advokátní zkoušky. Nejprve spolupracovala s advokátní kanceláří, kde dříve pracovala jako koncipientka, později se osamostatnila a s kolegy založila Advokátní kancelář Poláček Tryznová & Prudlová.

Během kariéry získala všeobecnou právní praxi, nejvíce se však věnuje obchodnímu a občanskému právu, včetně práva nemovitostí, bytového práva a práva na ochranu spotřebitele. Specializuje se zejména na smlouvy (sepis a revize smluv typických nebo specifických, uzavíraných v běžném životě občany nebo v obchodních vztazích) a zastupování klientů v soudních sporech a rozhodčích řízeních (vymáhání pohledávek, náhrada škody, ochrana osobnosti aj.), včetně sporů s mezinárodním prvkem.

Poskytuje veškerou právní pomoc jak začínajícím podnikatelům (start-up) při založení společnosti a nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů, tak zavedeným společnostem při řešení právních otázek spojených s jejich provozem a změnami. Právní servis poskytuje i družstvům a neziskovým organizacím.

Právní služby poskytuje v češtině a angličtině. Více na www.akprudlova.cz