Nabízíme

kvalitní právní služby:

  • bezpečné smlouvy
  • účinné zastoupení před soudy a úřady
  • konzultace

S čím Vám

můžeme pomoci?

firma

založení
smlouvy
spory

nemovitosti

smlouvy
nájem

přestupek

řidičský průkaz
vybodování

rozvod

děti
výživné
majetek

trestní stíhání

obvinění
obhajoba
poškozený

pohledávky

spory
exekuce
insolvence

soudní spory

žaloby
vymáhání dluhů
náhrada škody

Proč se obrátit na nás?

Budeme za Vás tvrdě bojovat

Nebojíme se konfrontace a nenecháme se zastrašit. Budeme tvrdě prosazovat Vaše práva, v soudní síni i mimo ni. Vždy zvažujeme nejvýhodnější strategii; umíme být neústupní i hledat přijatelný kompromis.

Nejvyšší kvalita za průměrnou cenu

Nabízíme špičkové služby za průměrné sazby v advokacii. Jsme zkušení, pečliví a poctiví. Pracujeme efektivně a účtujeme férově.

Dáváme přednost kvalitě před kvantitou. Neprodáváme obecná ani polovičatá řešení. Každý klient a každý případ je unikátní, a proto musí být unikátní i každé řešení. Najdeme řešení, které je nelepší pro Vás.

Osobní přístup

Jsme malá firma a zakládáme si na osobním přístupu. Před soudem sice vystupujeme formálně a leckdy tvrdě, ale na schůzce u nás nečekejte přehnaně formální prostředí.
Snažíme se navázat na předválečnou tradici „rodinných právníků“, ke kterým měly důvěru celé generace rodin, podobně jako k rodinným lékařům.

Zápal pro věc

Děláme advokacii, protože nás to baví. Rádi řešíme právní problémy a rádi pomáháme lidem.

Komplexní služby

Poskytujeme služby ve všech hlavních oblastech práva. Každý ve firmě se zaměřujeme na určitou oblast práva, aby se Vám vždy mohl věnovat specialista v oboru.

Zajistíme znalecké posudky, překlady i notářská ověření. Pro naše klienty rychle obstaráme např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z centrální evidence exekucí aj.

Jsme také oprávněni ověřovat podpisy a provádět konverzi listin.

Domluvíme se cizími jazyky a jsme tu pro klienty z celého světa.

Nebojíme se dělat věci jinak

Ctíme tradici, ale jsme otevření novým řešením. Nebojíme se nových technologií. Nezvyklý případ pro nás není problémem, ale výzvou.

Pochopení

Máme pochopení pro každého, kdo se ocitl ve složité situaci. Můžete počítat s naší podporou. Ať k nám přijdete s jakýmkoliv problémem, budeme se Vám usilovně snažit pomoci. Nikoho nesoudíme.

Diskrétnost

Zachováváme mlčenlivost o všem, co se dozvíme v souvislosti s Vaším případem. Je to naše zákonná povinnost, která chrání Vaše bezpečí a soukromí.

Náš tým

Jsme tři advokáti a přátelé, kteří se potkali během praxe. Spojil nás zájem dělat advokacii po svém: poskytovat právní služby na špičkové úrovni, věnovat se v co největší míře tomu, v čem jsme dobří a co nás baví, ctít tradici, ale zkoušet i nové postupy. Nejprve jsme spolupracovali nezávazně, a protože se to osvědčilo, založili jsme v roce 2014 společnou Advokátní kancelář Poláček, Tryznová & Prudlová.

Mgr. Veronika Prudlová má všeobecnou právní praxi. Specializuje se na obchodní a občanské právo, včetně práva nemovitostí. Řeší smlouvy i soudní spory. Poskytuje komplexní právní servis firmám, družstvům a neziskovým organizacím.

Více >

Mgr. Jan Poláček má všeobecnou právní praxi. V současnosti se věnuje především trestnímu právu, řešení přestupků, rodinnému právu (včetně mezinárodních rozvodů) a právu na ochranu osobnosti. Zastupuje klienty před všemi soudy, úřady a orgány Policie ČR.

Více >

Mgr. Hana Tryznová má všeobecnou právní praxi. Zabývá se zejména každodenním právem, jako je právo rodinné, právo občanské a právo nemovitostí, včetně souvisejících soudních sporů.

Více >

Slider

Jsou situace, kdy na kvalitě opravdu záleží.
Kdy jde o důležité věci.
Kdy nechcete zbytečně riskovat.
Kdy chcete vědět, že jste pro úspěch udělali maximum.

U nás dostanete právní služby na špičkové úrovni za průměrné sazby v advokacii.

Co u nás můžete očekávat:

  1. řešení na míru
  2. zkušenosti
  3. pečlivost
  4. osobní přístup
  5. férové účtování

Možnosti účtování:

A) Hodinová sazba

Účtujeme čas reálně strávený na případu. S fakturou vždy připravujeme podrobné vyúčtování, takže budete vždy přesně vědět, za co platíte.

Naše obvyklá hodinová sazba je 2 500 Kč.

B) Paušální měsíční sazba

Klient – firma nebo jiný pravidelný odběratel – platí každý měsíc fixní částku se zvýhodněnou sazbou.

C) Další možnosti

V některých případech je možné sjednat podílovou odměnu (success fee), úkonovou (tarifní) odměnu nebo odměnu z přiznaných nákladů, případně různé možnosti účtování zkombinovat.

Příklad: Koupě bytu bez rizika

Paní Renata kupovala byt za 6 000 000 Kč. Nechtěla riskovat, že smlouva od realitní kanceláře bude obsahovat nějaké kličky. Obrátila se na nás a my jsme připravili podrobnou smlouvu na míru a zajistili advokátní úschovu peněz. Celkově jsme vyúčtovali 4,5 h práce (kupní smlouva, smlouva o úschově, návrh na katastr, komunikace s klientem a prodávajícím). Za 11 250 Kč tak paní Renata získala jistotu, že koupě šestimilionového bytu proběhne bez rizika.

Příklad: Právní agenda firmy bez starostí

Paní Simona má firmu. Každý měsíc potřebuje služby právníka na různé věci: vymáhání pohledávek, smlouvy s obchodními partnery i zaměstnanci. Domluvili jsme se, že si paní Simona předplatí čtyři hodiny našich služeb měsíčně s 10 % slevou, tj. 2 250 Kč za hodinu služeb.

Udělejte první krok ještě dnes!

Chcete přijít na schůzku?

Rádi se s Vámi uvidíme. Prosíme, než se k nám do kanceláře vydáte, sjednejte si s námi schůzku a přijďte pokud možno na čas. Pokud přijdete bez ohlášení nebo s větším předstihem, je možné, že se Vám nikdo nebude moci věnovat, protože budeme mít jinou schůzku nebo budeme na cestě ze soudu a podobně.

Kde je naše kancelář

v centru Prahy na adrese:
Zlatnická 1127/4, Praha 1, 110 00

Jak se k nám dostanete

tramvají: 3, 8, 4, 24, 25 – zastávka Bílá Labuť (cca 300 m, 4 min. pěšky)
2, 3, 6, 8, 14, 15, 24, 25, 26 – zastávka Masarykovo nádraží (cca   250 m, 3 min. pěšky)
2, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 26 – zastávka Náměstí Republiky (cca 250   m, 3 min. pěšky)

metrem: linka B – stanice Náměstí Republiky (cca 250 m, 3 min. pěšky)
linka C – stanice Florenc (cca 600 m, 7 min. pěšky)

autem: parkování v obchodním domě Palladium (cca 300 m, 4 min. pěšky) nebo na Petrské náměstí (cca 150 m, cca 2 min. pěšky)

vlakem: Masarykovo nádraží (cca 250 m, 3 min. pěšky)

autobusem: 194, 207 – zastávka Bílá Labuť (cca 300 m, 4 min. pěšky)
194 – zastávka Petrské náměstí (cca 150 m, cca 2 min.   pěšky)

Jak to u nás vypadá

Zákonná práva klientů:

Právo spotřebitele na mimosoudní řešení sporu mezi ním a advokátem

V případě, že by došlo při poskytování právních služeb ke sporu mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, tedy zjednodušeně řečeno fyzickou osobou nepodnikatelem, má klient v souladu s ust. § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek v tomto zákoně stanovených oprávnění obrátit se za účelem mimosoudního vyřešení takového sporu na Českou advokátní komoru (www.cak.cz), která byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě uvedeného zákona o ochraně spotřebitele).

Právo klienta na vypovězení smlouvy

Na základě § 20 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, je klient oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.