Nabízíme

kvalitní právní služby:

 • bezpečné smlouvy
 • účinné zastoupení před soudy a úřady
 • konzultace

S čím Vám

můžeme pomoci?

firma

založení
smlouvy
spory

nemovitosti

smlouvy
nájem
úschova

přestupek

řidičský průkaz
vybodování
správní řízení

rozvod

děti
výživné
majetek

trestní stíhání

obvinění
obhajoba
poškozený

pohledávky

spory
exekuce
insolvence

soudní spory

žaloby
vymáhání dluhů
náhrada škody

pohledávky

spory
exekuce
insolvence

soudní spory

žaloby
vymáhání dluhů
náhrada škody

Proč se obrátit na nás?

Budeme za Vás tvrdě bojovat

Můžete se spolehnout, že uděláme maximum, abyste dosáhli svého cíle. Někdy je zapotřebí opatrné vyjednávání, jindy ostrá konfrontace. Umíme obojí.

Kvalita

Dáváme přednost kvalitě před kvantitou. Neprodáváme obecná ani polovičatá řešení. Každý klient a každý případ je unikátní, a proto musí být unikátní i každé řešení. Najdeme řešení, které je nejlepší pro Vás.

Pochopení

Máme pochopení pro každého, kdo se ocitl ve složité situaci. Můžete počítat s naší podporou. Ať k nám přijdete s jakýmkoliv problémem, budeme se Vám usilovně snažit pomoci. Nikoho nesoudíme.

Diskrétnost

Zachováváme mlčenlivost o všem, co se dozvíme v souvislosti s Vaším případem. Je to naše zákonná povinnost, která chrání Vaše bezpečí a soukromí.

Komplexní služby

Poskytujeme služby ve všech hlavních oblastech práva. Zajistíme znalecké posudky, překlady, notářská ověření, výpis z obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z centrální evidence exekucí aj. Jsme také oprávněni ověřovat podpisy a provádět konverzi listin. 

Osobní přístup

Jsme malá firma a zakládáme si na osobním přístupu. Před soudem sice vystupujeme formálně a leckdy tvrdě, ale na schůzce u nás nečekejte přehnaně formální prostředí.

Nebojíme se dělat věci jinak

Ctíme tradici, ale jsme otevření novým řešením. Nebojíme se nových technologií. Nezvyklý případ pro nás není problémem, ale výzvou.

Zápal pro věc

Děláme advokacii, protože nás to baví. Rádi řešíme právní problémy a rádi pomáháme lidem.

Náš tým

Jsme tři advokáti a přátelé, kteří se potkali během praxe. Spojil nás zájem dělat advokacii po svém: poskytovat právní služby na špičkové úrovni, věnovat se v co největší míře tomu, v čem jsme dobří a co nás baví, ctít tradici, ale zkoušet i nové postupy. Nejprve jsme spolupracovali nezávazně, a protože se to osvědčilo, založili jsme v roce 2016 společnou Advokátní kancelář Poláček, Tryznová & Prudlová.

Mgr. Veronika Prudlová (roz. Mikšíčková) má všeobecnou právní praxi. Specializuje se na obchodní a občanské právo, včetně práva nemovitostí. Řeší smlouvy i soudní spory. Poskytuje komplexní právní servis firmám, družstvům a neziskovým organizacím.

Více >

Mgr. Jan Poláček má všeobecnou právní praxi. V současnosti se věnuje především trestnímu právu, řešení přestupků, rodinnému právu (včetně mezinárodních rozvodů) a občanskoprávním sporům. Ve spolupráci s kolegyněmi zajišťuje komplexní právní servis pro firmy a start-upy: od založení společnosti, přes smlouvy po řešení obchodních sporů.

Více >

Mgr. Hana Tryznová (v současnosti na rodičovské dovolené) má všeobecnou právní praxi. Zabývá se zejména každodenním právem, jako je právo rodinné, právo občanské a právo nemovitostí, včetně souvisejících soudních sporů. V současnosti je na rodičovské dovolené a její agendu přebírají kolegové.

Více >

UNIE
RODINNÝCH ADVOKÁTŮ

Ceny

Jsou situace, kdy na kvalitě opravdu záleží.
Kdy jde o důležité věci.
Kdy nechcete zbytečně riskovat.
Kdy chcete vědět, že jste pro úspěch udělali maximum.

U nás dostanete právní služby na špičkové úrovni za průměrné sazby v advokacii.

Co u nás můžete očekávat:

 1. řešení na míru
 2. zkušenosti
 3. pečlivost
 4. osobní přístup
 5. férové účtování

Možnosti účtování:

A) Hodinová sazba

Účtujeme čas reálně strávený na případu. S fakturou vždy připravujeme podrobné vyúčtování, takže budete vždy přesně vědět, za co platíte.

Naše obvyklá hodinová sazba je 2 500 Kč.

B) Paušální měsíční sazba

Klient – firma nebo jiný pravidelný odběratel – platí každý měsíc fixní částku se zvýhodněnou sazbou.

C) Další možnosti

V některých případech je možné sjednat podílovou odměnu (success fee), úkonovou (tarifní) odměnu nebo odměnu z přiznaných nákladů, případně různé možnosti účtování zkombinovat.

Upozornění:
Vzhledem k zákonu o elektronické evidenci tržeb nepřijímáme platby v hotovosti. Služby je možné hradit bankovním převodem nebo vložením hotovosti na náš bankovní účet (v bance nebo prostřednictvím vkladového bankomatu).

Udělejte první krok ještě dnes!

Chcete přijít na schůzku?

Rádi se s Vámi uvidíme. Prosíme, než se k nám do kanceláře vydáte, sjednejte si s námi schůzku a přijďte pokud možno na čas. Pokud přijdete bez ohlášení nebo s větším předstihem, je možné, že se Vám nikdo nebude moci věnovat, protože budeme mít jinou schůzku nebo budeme na cestě ze soudu a podobně.

Kde je naše kancelář

v centru Prahy na adrese:
Zlatnická 1127/4, Praha 1, 110 00

Jak se k nám dostanete

 • tramvají: zastávka Bílá Labuť (cca 300 m, 4 min. pěšky)
  zastávka Masarykovo nádraží (cca   250 m, 3 min. pěšky)
  zastávka Náměstí Republiky (cca 250   m, 3 min. pěšky)
 • metrem: linka B – stanice Náměstí Republiky (cca 250 m, 3 min. pěšky)
  linka C – stanice Florenc (cca 600 m, 7 min. pěšky)
 • autem: parkování v obchodním domě Palladium (cca 300 m, 4 min. pěšky) nebo na Petrském náměstí (cca 150 m, cca 2 min. pěšky)
 • vlakem: Masarykovo nádraží (cca 250 m, 3 min. pěšky)
 • autobusem: 194, 207 – zastávka Bílá Labuť (cca 300 m, 4 min. pěšky)
  194 – zastávka Petrské náměstí (cca 150 m, cca 2 min.   pěšky)

Jak to u nás vypadá

Právo spotřebitele na mimosoudní řešení sporu mezi ním a advokátem

V případě, že by došlo při poskytování právních služeb ke sporu mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, tedy zjednodušeně řečeno fyzickou osobou nepodnikatelem, má klient v souladu s ust. § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek v tomto zákoně stanovených oprávnění obrátit se za účelem mimosoudního vyřešení takového sporu na Českou advokátní komoru (www.cak.cz).